Anlegg Spesialprosjekter


Tverrfaglige og komplekse prosjekter

Anlegg Spesialprosjekter utfører oppdrag som krever erfaring og spisskompetanse som kan ligge utenfor de mer klassiske anleggsprosjektene. Avdelingen gjennomfører prosjekter der flere fagmiljøer må jobbe tett sammen for å finne kreative og robuste løsninger på utfordringer som ikke nødvendigvis er gitt på forhånd. Vi bidrar til å finne kombinasjonen av kompetanse hvor vi kan trekke veksler på miljøer i eget konsern og eksterne aktører med spisskompetanse.


Spesialprosjekter

De siste årene har vi gjennomført flere prosjekter hvor kompleksiteten på alt fra grunnforhold, rasfare, flomproblematikk og trafikkavvikling har krevd ulik spesialkompetanse og erfaring.

Eksempler på spesialprosjekter er:

 

 


Kontaktinformasjon

Anlegg Spesialprosjekter

Besøksadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Postadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Telefon: +47 32 23 24 00

E-post: post@isachsengruppen.no

Fakturainformasjon