Isachsen

Isachsen er BetonmastHæhres spydspiss i det regionale anleggsmarkedet med avdelinger over store deler av Østlandsområdet. Virksomheten har over 500 ansatte. Med kompetent arbeidskraft og utstyrspark av høy kvalitet er vi godt rustet til å konkurrere på både store og små anleggsprosjekter.


Vår ekspertise

Vår kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid.

Med over 30 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av våre største styrker, og vi er stolte av vår evne til å løse komplekse prosjekter. Mulighetene som ligger i å trekke veksler på kompetansen fra de andre virksomhetsområdene i BetonmastHæhre-konsernet gjør oss ekstra godt rustet i en bransje som stadig krever bruk av ny teknologi og spisskompetanse på ulike områder. Vi har også egne avdelinger som er spesialister på betongelement, sprøytebetong, trafikksikring, energi, samt pukk og grus.


Kontaktinformasjon

Isachsen Gruppen AS

Besøksadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Postadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Telefon: +4732232400

E-post: post@isachsengruppen.no

Org.nr.: 991184619

FakturainformasjonVirksomheter

Anlegg BVT

Anlegg BVT utfører prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid primært i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Les mer

Anlegg Oslo

Anlegg Oslo utfører prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid primært i Oslo og omegn. Vi utfører anleggsarbeid på det åpne markedet både direkte for kunde

Les mer

Anlegg Ringerike

Anlegg Ringerike utfører prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid primært i Ringerike og Hadeland. Vi utfører anleggsarbeid på det åpne markedet både direkte for kunde

Les mer

Anlegg Spesialprosjekter

Anlegg Spesialprosjekter utfører oppdrag som krever erfaring og spisskompetanse som kan ligge utenfor de mer klassiske anleggsprosjektene.

Les mer

Anlegg Øst

Anlegg Øst utfører prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid primært i Østfold og Søndre Akershus. Vi utfører anleggsarbeid på det åpne markedet både direkte for kunde.

Les mer

Betongelement

Isachsen Betongelement er en del av BetonmastHæhre-konsernet, og produserer og leverer betongelementer. Vi har lang erfaring i å bistå som profesjonell partner i komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Les mer

Drivstoff

Isachsen Energi AS leverer drivstoff og fyringsprodukter til privat- og bedriftsmarkedet til konkurransedyktige priser hele året.

Les mer

Pukk og grus

Fra våre grustak og pukkverk leverer vi ulike typer sand, pukk og grus – både naturgrus og knuste masser.

Les mer

Sprøytebetong

Vi er en sterk totalleverandør innenfor grunnarbeid knyttet til tomtefelt og boligbygging, og har siden oppstarten ligget i front i utviklingen innen grunnmur med betongsprøyting.

Les mer

Trafikksikring

Trafikksikring er en viktig tjeneste for alle anleggsoperatører. Vi tilbyr tjenester som utarbeidelse av skiltplaner, miniguard-sikring, lysregulering og utleie av bufferbiler.

Les mer

Transport

Rettidig henting og levering av maskiner og masser er en betydningsfull del av verdikjeden, og bidrar til å unngå produksjonsavbrudd.

Les mer