Innkalling til generalforsamling

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i BetonmastHæhre AS den 7. mai 2019 kl. 18:00. Dørene åpner og registreringen starter kl 17:30.
Generalforsamlingen vil bli avholdt i lokalet «Stratos», på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget 2 i Oslo.

Klikk her for påmelding.

Dokumenter til innkallingen

1 Innkalling m vedlegg 1 – OGF BetonmastHæhre AS 07.05.2019 utsendt 24.04.19
2 BMHE Styrets årsberetning 2018 03.04.19 signert
3 BMHE Konsern årsregnskap 2018 signert
4 BMHE Morselskapet årsregnskap 2018 signert
5 BMHE Konsern årsregnskap og noter 2018 final styret
6 BMHE Morselskapet noter og KS 2018 final styret
7 BMHE Konsern revb BDO 2018 sign