Investor

Betonmast­­Hæhre tilstreber å ha en åpen kommunikasjon med investormarkedet. Selskapet har kommunisert en ambisjon om en børsnotering.

BetonmastHæhre-aksjen er i dag ikke notert på noen formell markedsplass.
For aksjonærer som allikevel ønsker å kjøpe eller selge aksjer, har BetonmastHæhre etablert en avtale med Arctic Securities om at megler Peder Friis (tlf 2101 3185 eller mobil 4840 3185) på «best effort» basis kan søke å omsette aksjer.

 

Kvartalsrapport Q4 2018

Kvartalsrapport Q3 2018

Protokoll generalforsamling sept 2018

Kvartalsrapport Q2 2018

Kvartalsrapport Q1 2018

Årsrapport 2017

Protokoll generalforsamling mai 2018

Kvartalsrapport Q4 2017

Kvartalsrapport Q3 2017