Åsland Pukkverk AS


Åsland Pukkverk AS er totalleverandør innen pukk, stein og deponi.

Åsland Pukkverk har følgende avdelinger: Huken, Vestby Skogsdeponi, Vestby Øst og Assurdalen.

Selskapet er 50 prosent eid av Gunnar Holth Grusforretning AS og 50 prosent av Hæhre Entreprenør AS.

Gå til våre hjemmesider


Kontaktinformasjon

Åsland pukkverk AS

Besøksadresse

Ammerudveien 300
0958 Oslo

Telefon: +47 22 62 37 00

E-post: post@aslandpukkverk.no

Org.nr.: 963 703 449

Fakturainformasjon