Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør er en av Norges største aktører innen vei- og anleggsutbygging med over 40 års bransjeerfaring. Hæhre Entreprenør gjennomfører for tiden flere store veiprosjekter for Statens Vegvesen og Nye veier.

Hæhre Entreprenør består av flere selskaper med spisskompetanse innen en rekke ulike fagområder, som samlet gir en stor gjennomføringsevne. Vi kan tilby komplette entreprenørløsninger, og utfører arbeider innen blant annet

  • vei og jernbane
  • broer og betongkonstruksjoner
  • tunneler
  • flyplasser
  • større tomteutvidelser
  • kraftstasjoner

Stor gjennomføringsevne

Hæhre Entreprenør har kontorer i Vikersund, på Billingstad og i Bergen. Sammen med datterselskapene tilbyr vi et bredt spekter av produkter og tjenester.

Våre ansatte besitter en unik erfaring og kompetanse. Dette, sammen med en stor og moderne maskinpark, gir oss styrke til å påta oss selv de største og mest komplekse oppdrag. Og ikke minst; det gir oss troen på at vi også i fremtiden vil sette vår signatur på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur over hele landet.


Intet oppdrag er for stort

Hæhre Entreprenør påtar seg de store samferdselsprosjektene og infrastrukturoppgavene, og utfører oppdrag over hele landet. Vår ambisjon er å være bransjens ledende entreprenør på anleggsvirksomhet.

Våre prosjekter spenner fra omfattende arbeider på E6 langs Mjøsa til driving av tunnel i permafrost på Svalbard. Vi har bygd utfordrende veiparseller, broer, tunneler, flyplasser og moloer med omfattende undervannsarbeider. Oppdragene stiller høye krav til både nøyaktighet, HMS, fremdrift og valg av løsninger, og ikke minst store krav til organisasjonen og evnen til å koordinere arbeidet.

Les mer om Hæhre Entreprenør.


Innleie av maskiner

Vi har stadig behov for ulike maskiner i Hæhre Entreprenør. Har du maskiner til utleie? Kontakt oss på epost: innleie@akh.no. For leie av maskiner, se også Hæhre & Isachsen Maskinutleie.


Åpen søknad til Hæhre Entreprenør

På grunn av stor pågang, må alle åpne søknader til Hæhre Entreprenør sendes inn via vårt rekrutteringssystem. Klikk her for å komme til denne siden.


Våre kontorer:

Vikersund:
Besøksadresse: Heggenveien 30, 3370 Vikersund
Postadresse: Postboks 73, 3371 Vikersund

Billingstad:
Besøksadresse: Bergerveien 12, 1396 Billingstad
Postadresse: Postboks 279, 1301 Sandvika

Bergen:
Adresse: Kokstaddalen 27a, 5257 Kokstad, Bergen


Kontaktinformasjon

Hæhre Entreprenør AS

Besøksadresse

Bergerveien 12
1396 Billingstad

Postadresse

Postboks 279
1301 Sandvika

Telefon: 909 81 460

E-post: post@akh.no

Org.nr.: 986 420 010

FakturainformasjonVirksomheter

Craneway AS

Craneway AS er leverandør av kraner og løfteutstyr til bygg, anlegg og industri. Vi bidrar gjerne som rådgiver og diskusjonspartner for å finne de mest økonomiske og lønnsomme løsningene

Les mer

Hæhre & Isachsen Auto AS

Hæhre & Isachsen Auto fører Norges ledende bilmerker og et bredt utvalg av bruktbiler og bilinnredning til privat- og næringskunder.

Les mer

Hæhre & Isachsen Bilutleie AS

Vi har spesialisert oss på et bredt utvalg av varebiler som er skreddersydd for håndverkere og entreprenører. Her leverer vi totalpakker med innredning og verktøy etter kundens ønske.

Les mer

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS

Hæhre & Isachsen Maskinutleie er et av Norges største maskinutleieselskap med utleie av både store og små anleggsmaskiner samt utstyr til bygg- og anleggsbransjen.

Les mer

Hæhre Gulvstøp AS

Hæhre Gulvstøp utfører alt innen gulvpuss, gulvavretting, dekkestøp, hardbetong, industrigulv og sparkling.

Les mer

Zenith Survey AS

Zenith Survey AS utfører og administrerer alle stikningsoppdrag i tunnel og dagsone for BetonmastHæhre Infrastruktur.

Les mer

Åsland pukkverk AS

Åsland Pukkverk AS er totalleverandør innen pukk, stein og deponi og har følgende avdelinger: Huken, Vestby Skogsdeponi, Vestby Øst og Assurdalen.

Les mer