Betonmast Eiendom

Betonmast utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter hovedsakelig innenfor bolig- og næringsbygg i sentrale områder. 

I tillegg besitter selskapet flere utviklingseiendommer. Betonmast gjennomfører både egne prosjekter og prosjekter i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere.

Betonmast-konsernet vokser, og er i dag representert i store deler av Norge. Strategien til Betonmast er å vokse i takt med konsernet ut i landet.


Lokalkunnskap

Lokalkunnskap er avgjørende i eiendomsutvikling. Gjennom medarbeiderne i de lokale selskapene i konsernet innehar vi allerede mye kunnskap. I tillegg knytter vi stadig til oss nye samarbeidspartnere med verdifull lokalkunnskap for å styrke vår posisjon ytterligere.

 

Les mer om noen av våre prosjekter:

 

BetonmastHæhre, Utstillingsplassen Eiendom og OBOS samarbeider på Hamar

BetonmastHæhre og Opsahl Bolig bygger Gartnerboligen på Skullerud


Kontaktinformasjon

Betonmast Eiendom

Besøksadresse

Schweigaardsgate 34 E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416 Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: eiendom@betonmast.no

Org.nr.: 912 797 120

FakturainformasjonVirksomheter

Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter hovedsakelig innenfor bolig og næringsbygg i sentrale områder. Lokalkunnskap er avgjørende i eiendomsutvikling.

Les mer