BetonmastHæhre Q2 2019: Bedret drift og god ordreinngang – positivt resultat i både Betonmast og Anlegg


BetonmastHæhre selger Betonmast, gjenværende anleggsvirksomhet styrker balansen og skifter navn


Steen & Lund garanterer læreplass til alle


Dom i FP3-saken påvirket resultatet for 1. kvartal: Bedret drift, tap som følge av domsavsigelse


Steen & Lund velger elverktøy fra Husqvarna


Ny organisering av Anlegg


BetonmastHæhre med tap i 4. kvartal 2018


BetonmastHæhre 3. kvartal 2018 – God vekst, lave marginer


Beste praksis-pris til BetonmastHæhre og Multiconsult


Vant pris- og designkonkurransen om omsorgssenter på Biri.