Betonmast

Betonmast er en av Norges største byggentreprenører. Virksomheten ble etablert i 2006, og omfatter i dag 13 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge og Sverige. Konsernet omsetter for over 5 MRD NOK og har rundt 1000 medarbeidere.  

Prosjektporteføljen omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast er en betydelig aktør innenfor bygging for det offentlige, og besitter spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter.

Vi kan tilby komplette entreprenørløsninger, og utfører blant annet arbeider innen følgende områder:

  • bolig
  • næring
  • handel
  • undervisning
  • idrett og kultur
  • hotell
  • helse
  • utviklingsprosjekter
  • kjøpesenter
  • rehabillitering

For mer informasjon om Betonmast, besøk betonmast.no.


 


Kontaktinformasjon

BetonmastHæhre divison Bygg

Besøksadresse

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416 Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: kontakt@betonmast.no

Org.nr.: 989 467 263

FakturainformasjonVirksomheter

Betonmast Bergen

Betonmast Bergen er blant de største byggentreprenørene i Bergensområdet, og driver primært med nybygg av nærings- og boligprosjekter.

Les mer

Betonmast Boligbygg

Betonmast Boligbygg er blant landets mest erfarne boligbyggere. Kjerneområdet vårt er standardisert boligbygging, men vi har også bred erfaring med integrerte bolig- og næringsprosjekter.

Les mer

Betonmast Innlandet

Betonmast Innlandet er en totalleverandør i bygg- og anleggsbransjen. Selskapet utfører alle typer byggeoppdrag som bygging av skoler, næringsbygg, boliger, kjøpesenter og omsorgsboliger.

Les mer

Betonmast Oslo

Betonmast Oslo tar alle typer entrepriseoppdrag for både offentlige og private byggherrer i Stor-Oslo.

Les mer

Betonmast Ringerike

Betonmast Ringerike er et moderne entreprenørfirma med hovedvekt på store og kompliserte byggverk til forskjellige formål.

Les mer

Betonmast Romerike

Betonmast Romerike påtar seg oppdrag innen bolig, næring og rehabilitering. Prosjektporteføljen består av kontorbygg, blokkleiligheter, flerbrukshaller, lager, butikklokaler og omsorgsboliger.

Les mer

Betonmast Røsand

Betonmast Røsand bygger alle typer bygg, og er en av Midt-Norges største entreprenører innen bygg og anlegg.

Les mer

Betonmast Telemark

Betonmast Telemark er totalleverandør av entreprenørtjenester. Med solid lokal tilhørighet er vi engasjert i spennende prosjekter i hele Telemark fylke.

Les mer

Betonmast Trøndelag

Betonmast Trøndelag er et slagkraftig entreprenørselskap som har Trøndelag og omegn som markedsområde. Vi fokuserer på nybygg og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem, boligprosjekter, nærings- og industribygg.

Les mer

Betonmast TVB Bolig

Betonmast TVB Bolig er boligbygger og forhandler av Hellvikhus. Vi har kontorer i Skien, Bø og Sandefjord med Telemark, Vestfold og Kongsberg kommune som marked.

Les mer

Betonmast Østfold

Betonmast Østfold er en totalentreprenør som er sterkt tilstede i lokalmarkedet. Prosjektporteføljen består av blant annet skoler, kontor- og lagerbygg, industrianlegg, boliger og hoteller.

Les mer