BetonmastHæhre omorganiseres

I mars 2019 ble det kjent at styret i BetonmastHæhre vil jobbe mot en splitt av konsernet. Den vedtatte prosessen har som formål å skille ut Betonmast (dagens bygg- og eiendomsvirksomhet) i et selvstendig selskap. Gjenværende virksomhet i BetonmastHæhre AS vil omfatte dagens anleggsvirksomhet, som inkluderer Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund samt en rekke virksomheter og eiendeler organisert under BetonmastHæhre Industri AS og BetonmastHæhre Tomteutvikling AS.

Prosessen med å splitte selskapet er pågående. Et viktig skritt var etableringen av ny ledelse i anleggsvirksomheten, annonsert i mai. Nå pågår arbeidet med å etablere en god finansieringsstruktur før et konkret forslag kan presenteres aksjonærene.

Ytterliggere informasjon om den vedtatte prosessen finnes i årsrapporten til BetonmastHæhre.