Nyheter //

BetonmastHæhre Q2 2019: Bedret drift og god ordreinngang – positivt resultat i både Betonmast og Anlegg

BetonmastHæhre fikk et driftsresultat i andre kvartal på MNOK 76,6, opp fra MNOK 22,9 i tilsvarende kvartal 2018. Omsetningen falt noe, men ordreinngangen var sterk, slik den også var i første kvartal.

– BetonmastHæhre hadde en positiv utvikling i andre kvartal, og leverte et forbedret driftsresultat. Selskapene holdt jevnt over høy produksjon, og det ble vunnet en rekke store og viktige kontrakter innen både bygg og anlegg, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle

Konsernet oppnådde en omsetning i andre kvartal på 3 167 mot MNOK 3 514 i tilsvarende kvartal året før. Omsetningen i første halvår endte dermed på MNOK 6 072, mot MNOK 6 312 i samme periode året før.

Begge konsernets hovedvirksomheter hadde positivt driftsresultat i andre kvartal. Betonmast oppnådde et driftsresultat på MNOK 44,2 mot MNOK 66,5 tilsvarende periode i fjor. Anleggsvirksomheten oppnådde et driftsresultat på MNOK 28,7 mot et driftsunderskudd på MNOK 26,5 i samme periode i fjor.

BetonmastHæhre hadde en ordreinngang i kvartalet på MNOK 4 057, mot MNOK 4 266 i foregående kvartal.

Ordrereserve per 30. juni var på MNOK 12 312, mot MNOK 11 423 ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet ordre med forbehold på MNOK 2 186 mot MNOK 2 403 per 31. mars 2019.

Dødsulykke ved Hæhre-anlegg

Den 15. mai inntraff en fatal ulykke ved Hæhre Entreprenørs anlegg på Rødøy i Nordland. En hjullaster med sjåfør havnet i vannet i forbindelse med en tippoperasjon. Føreren, en ansatt i Hæhre, ble funnet den 15. august og bragt opp av vannet påfølgende dag.

Ulykken er fortsatt under etterforskning, og Hæhre bistår politi og arbeidstilsyn i deres arbeid.

BetonmastHæhres HMS-ansvar gjelder både internt i hele konsernet og eksternt i områdene vi driver vårt virke i. Konsernets visjon er null skader, og BetonmastHæhre jobber kontinuerlig med å evaluere og forbedre HMS-rutiner. Den fatale ulykken på Rødøy har preget hele konsernet.

Løsning for deling av selskapet

I mars vedtok styret i BetonmastHæhre å iverksette en prosess for å splitte opp selskapet i en bygg- og en anleggsvirksomhet. Den 19. august annonserte selskapet en avtale om salg av alle aksjene i Betonmast-konsernet til et nyetablert selskap, Betonmast Holding AS, som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast. Salgsprisen er avtalt til MNOK 2 075 for 100 % av aksjene. Salget, kombinert med en planlagt kapitalforhøying, vil løse opp i splitten av konsernet, og sikre et robust, frittstående anleggskonsern. BetonmastHæhre vil skifte navn til Hæhre & Isachsen Gruppen i forbindelse med sluttføring av transaksjonen.

Salget av Betonmast er betinget av at det gjennomføres en aksjeemisjon i BetonmastHæhre AS på MNOK 350. Salget er videre betinget av at det fra salgssummen utbetales et ekstraordinært utbytte på MNOK 1 900 til alle nåværende aksjonærer i BetonmastHæhre AS. Salget er også betinget av godkjenning på ekstraordinær generalforsamling i BetonmastHæhre som skal avholdes innen 16. september. Videre finnes det enkelte øvrige betingelser for gjennomføringen av transaksjonen, herunder at det gjøres en begrenset due diligence, at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene, og at avtale om ny finansiering av BetonmastHæhre AS sluttføres i tråd med de aksepterte betingelsene i tilbud fra DNB. Transaksjonen forventes gjennomført i fjerde kvartal.

For fullstendig kvartalsrapport vises det til Investor-siden på bmhe.no