Nyheter // Steen & Lund

Steen & Lund garanterer læreplass til alle

Behovet for anleggsgartnere er stort. Så stort at Norges største anleggsgartnerfirma, Steen & Lund, gir garanti om læreplass for elevene i fire fylker etter Oslo signerte kontrakt om anleggsgartnerutdanning ved Stovner VGS.

– Det stilles stadig større krav til bruk av lærlinger i våre prosjekter. Samtidig er det mangel på lærlinger, og vi har behov for at langt flere søker seg til anleggsgartnerfaget fremover. Derfor er vi svært glade for at Stovner videregående skole nå får en anleggsgartnerklasse, og håper det vil stimulere til at flere velger vårt fag, sier anleggsgartnermester og lærlingeansvarlig i Steen & Lund, Bjørn Aakerholt.

Han mener den typen samarbeid mellom det offentlige og næringslivet som samfunnskontrakten legger opp til er svært viktig.

Anleggsgartnermester og lærlingeansvarlig i Steen & Lund, Bjørn Aakerholt.

 

Samfunnskontrakten ble inngått i nærvær av byrådsleder Raymond Johansen, som også plantet en neverhegg (Prunus maackii ‘GALLA’ fk Ås) for å markere begivenheten.

 

Et framtidsrettet yrke

NAML har stått sentralt i arbeidet med å få til en anleggsgartnerklasse ved Stovner VGS, og styreleder Karsten Totland Raddatz i NAML Øst forteller at de er spent på å se hvordan tilbudet blir mottatt.

– Yrkesfag er en fremtidsrettet utdanning, og anleggsgartner er et fag i kraftig vekst i de store byene. Når du beveger deg rundt i Oslo er omtrent hver eneste kvadratmeter utformet av en anleggsgartner, og det er her læreplassene og arbeidsplassene er for oss anleggsgartnere. Derfor er det på høy tid at vi får dette tilbudet på plass, sier han.

Anleggsgartnerutdanningen ved Stovner VGS er kommet i stand gjennom et samarbeid med anleggsgartnerbedriftene i og utenfor Oslo.

 

Han håper at læreplassgarantien vil få mange til å velge anleggsgartnerklassen ved Stovner VGS.

– I mange yrker er det vanskelig å få læreplass. I vår bransje er utfordringen å få nok lærlinger. Læreplassgarantien er mer enn et løfte om en sikret læreplass. Den er like mye et signal til ungdommene om at anleggsgartner er et fremtidsrettet yrke, slår han fast.

Håvard Kjenseth (daglig leder i Steen & Lund) med Bjørn Aakerholt.