Nyheter // Hæhre Entreprenør

Hæhre har mottatt dom i FP3-saken

Hæhre Entreprenør (Hæhre), et selskap BetonmastHæhre-gruppen, har mottatt dom i saken gjeldende sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Dommen gir Hæhre i liten grad medhold.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er skuffet og overrasket over dommen:

– Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og vi vil sammen med våre advokater benytte tiden fremover til å vurdere om dommen skal ankes.

Dommen gjelder et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3. FP3 er en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Hovedarbeidene i FP3 kontrakten var etablering av 4 felts E6 på ca. 9,6 og 4,75 km dobbeltsporet jernbane. Bane NOR SF og Statens vegvesen var i felleskap byggherre i prosjektet. Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016.

Retten har tatt stilling til en uenighet mellom partene på om lag kr 750 mill. eks. mva. Tingrettens resultat innebærer at Hæhre har fått medhold i ca. kr 65 mill. av selskapets krav. Flere av de omtvistede kravene var betalt underveis i prosjektet. Konsekvensen av den løpende betalingen er at Hæhre er dømt til å tilbakebetale ca. kr 32 mill. I tillegg er selskapet dømt til å delvis erstatte motpartens sakskostnader.

BetonmastHæhre vil i forbindelse med rapportering av første kvartal 28. mai innta en vurdering av regnskapsmessige effekter av saken. Nye vurderinger basert på dommen vil sannsynligvis medføre en betydelig negativ resultateffekt.

Advokatfirmaet Glittertind har representert selskapet. BetonmastHæhre vil ikke kommentere dommen ytterligere på det nåværende tidspunkt.