Nyheter // Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør og PNC tildelt kontrakt for ny dobbeltspor-strekning på Dovrebanen

Torsdag 11. april ble det klart at Bane NOR SF har besluttet at arbeidsfelleskapet Hæhre Entreprenør / PNC Norge (AFHP) er innstilt til kontrakten Eidsvoll Nord – Langset. Konktraktsummen er på 2,2 milliarder kroner.

Arbeidene innebærer bygging av 4,5 km nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Langset. I prosjektet ligger også bygging av Norges lengste jernbanebru – Minnevika bru på 836 meter, samt en del mindre konstruksjoner/bruer.

– Dette var ei særs god melding å få, sier Tor Kleiven, tilbudsleder i Hæhre Entreprenør. Først og fremst vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt i tilbudsprosessen. Dere har gjort en fantastisk jobb, som har gjort sitt til at vi nå er innstilt til dette prosjektet.

Bilde øverst: Det ble feiring på Hæhres kontor da nyheten om tildelingen ble kjent. 

– Nå starter arbeidet med forberedelser, slik at vi i fellesskap kan gjennomføre et godt prosjekt til beste for kunden og oss selv. Vi gleder oss til å brette opp ermene, etablere organisasjonen og starte arbeidene, avslutter Kleiven.

– Prosjektet passer godt inn vår portefølje. Hæhre Entreprenør har god erfaring med denne typen komplekse infrastrukturprosjekter, sist fra Fellesprosjektet ved Mjøsa. Eidsvoll-Langset-kontrakten skal koble seg på parsellen vi bygde i 2015, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Det skal bygges delvis tett inntil spor i drift, med noen midlertidige omlegginger av spor.

Illustrasjon av jegnbanebru over Mjøsa. Grønt i front, blått vann og langstrakt jernbanebru
Illustrassjon: Bane NOR

 

Det er store fundamenteringsarbeider i prosjektet, spesielt knyttet til bygginga av Minnevika Jernbanebru. Brua skal bygges fra en midlertidig anleggsfylling i Minnevika. Kontrakten er en utførelseskontrakt basert på NS8405.

Klagefrist på innstillinga er 26.04., og dato for signering av kontrakt er 29.04.

Dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2026, vil reisetiden Hamar-Oslo bli redusert til 55 minutter.

Oppstart er mai 2019 og ferdigstillelse er november 2024.