Nyheter // Infrastruktur

Hæhre vant oppdrag om opprydding i Lunckefjell-gruven på Svalbard

Hæhre Entreprenør har inngått en intensjonsavtale med Store Norske om det store miljøprosjektet på Svalbard, der alle spor etter gruvedriften på Lunckefjell skal fjernes.

– Vi er selvsagt svært fornøyd med å ha vunnet dette oppdraget, og takker for tilliten vi har fått fra Store Norske, sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør. Det er ikke hver dag vi vinner oppdrag på Svalbard – men desto morsommere, tilføyer han.

Dedikerte og kompetente medarbeidere

– Vi er heldige som har svært dedikerte og kompetente medarbeidere med en sterk interesse og kjennskap om å arbeide i arktiske strøk, uttaler Trond Simensrud, markedssjef i Hæhre. Det er mye som er spesielt med å jobbe på Svalbard. Blant annet er logistikken krevende med tanke på hva som skal være med av ressurser og utstyr til Svalbard, og deretter opp på fjellet. HMS og sikkerhet ved arbeid på isbre er også avgjørende. I tillegg har vi miljøaspektet på Svalbard, utdyper Simensrud.

Her fraktes anleggsmaskinene med båt til Svalbard. 

– Vi var med på etableringen av Lunckefjellgruven i 2012-2013, og har dermed gode kunnskaper om prosjektet vi står overfor. Nå gleder vi oss til å ta fatt på oppryddingsoppdraget, avslutter Simensrud.

Høyt nivå på anbudene

– Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess, og er svært fornøyde med den store interessen for å påta seg oppdraget. Nivået på tilbudene vi har mottatt har vært høyt, spesielt når det gjelder HMS, oppgaveforståelse og kvalitet, faktorer som vi også har vektet tungt ved valget av Hæhre Entreprenør som entreprenør, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Hæhre i særklasse

– Ut fra vår evaluering av tilbudene har Hæhre Entreprenør lagt ned betydelig arbeid i anbudsprosessen. Vår vekting ved valg av entreprenør har vært 60 prosent pris og 40 prosent HMS, kvalitet og fremdrift. Hæhre var både laveste tilbyder på pris og ble evaluert best på oppgaveforståelse og fremdrift, sier Ertsaas.

Oppryddingsprosjektet følger Stortingets beslutning om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år.

Store Norske planlegger å signere endelig kontrakten med Hærhe Entreprenør AS i midten av januar, men Hæhre Entreprenør AS vil umiddelbart gå i gang med planleggingen.

Ambisiøst miljøprosjekt

– Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi skal tilbakeføre en gruve på Svalbard tilbake til naturen, slik det var før gruvedriften. Vi skal fjerne all infrastruktur og avfall, det vil blant annet si veier og bygninger. Masser skal deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket, sier leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Oppdraget innbefatter kun Lunckefjellgruva, og ikke Svea Nord-gruva og uteområdene i Svea. Alt arbeid i Lunckefjell skal være ferdigstilt høsten 2020, men mye av arbeidet forventes utført allerede i 2019, med første spadetak satt til mars 2019.

– Avviklingen skal skje på en kostnadseffektiv måte, og i tråd med Svalbardmiljøloven. I den grad det er mulig vil vi søke å gjenbruke bygg og infrastruktur i Longyearbyen og ellers søke løsninger til nytte for lokalsamfunnet, sier Løvli.