Nyheter // Isachsen

Signert kontrakt på oppgradering av Thorvald Meyers gate i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo har i dag signert kontrakt med Isachsen Anlegg AS for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på om lag 210 millioner kroner.

I Thorvald Meyers gate på Grünerløkka skal trikk og fotgjengere prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold, dette gjelder særlig østsiden av gata. Gjennomkjøring for bil blir ikke lenger mulig og parkering fjernes, slik at det blir god fremkommelighet for fotgjengere og trikk. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes.
Flere steder langs gata vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olav Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som fordrøyer vann og hindrer oversvømmelser.

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

Detaljene skal planlegges nå

Nå skal entreprenør og byggherre sammen gjøre den siste detaljeplanleggingen før spaden kan settes i jorda i løpet av vinteren.

– Vi gleder oss over endelig å kunne komme i gang med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, sier divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten. Hun leder prosjektdivisjonen og undertegnet på vegne av Bymiljøetaten kontrakten med entreprenør.

– Dette er en entreprenør vi kjenner godt fra en tilsvarende gateopprustning Tinghuset – Tullins gate og som vi har god erfaring med, sier Rønneberg.

– Arbeidet deles inn i tre faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste begynner. Hver fase er estimert til å ta ca 6 til 8 måneder, forklarer Rønneberg.

Bilde av to personer ved et bord foran en marsipankake_Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerer kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved prosjektsjef Anders Høiback.

Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerer kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved prosjektsjef Anders Høiback. Foto: Bymiljøetaten

Tilfreds entreprenør

– Vi er veldig tilfreds med å ha blitt tildelt denne kontrakten, og ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med byggherre og internt i vårt eget arbeidsfellesskap med Steen & Lund. Det er en godt innarbeidet organisasjon som vil være godt rustet til å løse utfordringene i dette prosjektet, sier Anders Høiback, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

Fakta om prosessen

Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut til høring.
14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen for området. Prosjektet har en kostnadsramme på 400 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig høsten 2020.

Åpnet 9 måneder før tida

Thorvald Meyers gate er et av flere store gateopprustings-prosjekter som Bymiljøetaten leder i Oslo sentrum. Oppgraderingen av Prinsens gate ble fullført i 2016. Oppgraderingen av Tinghuset – Tullins gate nådde en milepæl sist fredag da C. J. Hambros plass ble åpnet og trikken var tilbake 9 måneder tidligere enn planlagt. For kort tid siden startet opprustingen av Storgata opp og over nyttår går Bymiljøetaten i gang også med Bispegata.

Les mer om prosjektet i Thorvald Meyers gate her.
Interessert i å lese mer om trikkeprogrammet i Oslo? Les mer her.

 

Bilde øverst: Disse skal oppgradere Thorvald Meyers gate. F.v. Prosjekteringsleder og fungerende prosjektleder Alena Bakkan, påtroppende prosjektleder Linda Mørk og assisterende prosjektleder Katarina Young i Bymiljøetaten. Prosjektleder Knut Håkon Berglia i Isachsen AS, prosjektsjef Fridtjof Myhrene i Steen&Lund og prosjektsjef Anders Høiback i Isachsen AS. Foto: Bymiljøetaten