Nyheter // Anlegg

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er åpnet – et halvt år foran skjema

Et halvt år foran skjema ble i dag Bjørnstjerne Bjørnsons gate offisielt åpnet – med taler fra både ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg og Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens Vegvesen.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate har lenge vært en flaskehals og en uferdig del av sentrumsringen i Drammen. Øvre Sund bru og Kreftings gate er bygget med fire felt, men Bjørnstjerne Bjørnsons gate med to felt på strekningen Telthusgata-Tamburgata har skape mye kø. Nå er det historie, da veien har fått fire felt fra Øvre Sund til Bangeløkka, skriver Drammen kommune.

– Med ny vei ligger alt til rette for en betydelig byutvikling på Tangenområdet og Strømsøsiden, kunne Tore O. Hansen fortelle.

– Gata er utformet helt i tråd med mål for Buskerudbyen med god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Framkommelighet er viktig for bilistene, men det er også lagt godt til rette for både gående og syklende, understreker fylkesordfører Roger Ryberg, og legger til at ny teknologi i lyskryss og prioritert framkommelighet for bussene er også en viktig del av prosjektet.

Bilde av tre menn som klipper snor ved åpning av vei

Vellykket veiprosjekt

Isachsen Anlegg har vært entreprenør på prosjektet med størrelse på ca. 100 millioner kroner. Det har gått med totalt rundt 95.000 arbeidstimer over to år.

— Jeg er veldig stolt over innsatsen til alle som har deltatt i dette prosjektet. Både arbeidsviljen og samarbeidsviljen har vært enestående, sier Roger Kjenås, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

Veiprosjektet er vellykket på flere måter. For første gang har en ny dreneringsløsning blitt gjennomført i stor skala i Norge, hvor det er etablert regnbed med flere tusen planter og trær på hver side av veien. Dette er både miljøvennlig, kostnadsbesparende og bidrar til grønnere omgivelser for trafikantene.

Med en årsdøgnstrafikk på 26.000 kjøretøyer har trafikkavviklingen vært svært krevende, men anlegget er utført meget bra med tanke på HMS.

Den offisielle åpningen ble etterfulgt av en lunsj hvor alle partene var representert. I den anledning fikk oppdragsgivere og byggherre en liten gave fra Isachsen Anlegg, hver sin ramme med bilder av Bjørnstjerne Bjørnsons gate før, under og etter prosjektet.

Kort info om prosjektet:

Oppdragsgiver: Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Isachsen Anlegg
Prosjektets størrelse: ca 100 mill

Les mer om prosjektet her. 

Bilde øverst: Roger Kjenås, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.