Nyheter // Infrastruktur

BetonmastHæhre og Nye Veier AS signerte kontrakt på 1,5 milliarder om ny E39 Mandal øst – Mandal by

BetonmastHæhre og Nye Veier signerte i dag kontrakten om ny E39 Mandal øst-Mandal by. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK ekskl. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv km firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Strekningen Mandal øst-Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

BetonmastHæhre Anlegg AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

Samhandling og tidlig involvering

De involverte partene har siden juni hatt en konkretiseringsperiode for prosjektet frem mot dagens kontraktsignering. Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til det beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging.

Foto av to skallede menn ved et bord, hvorav en signerer papirer
Gudmund Roen, daglig leder i BetonmastHæhre signerer kontrakten. T.v.: Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas i Nye Veier.  

Strenge krav til kompetanse, HMS og samfunnsansvar

BetonmastHæhre med underentreprenører oppfylte Nye Veiers strenge krav til kompetanse, HMS og samfunnsansvar.

– Det er klart vi er stolte over å ha fått dette prestisjeprosjektet, sier Gudmund Roen, daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg. Sammen med våre underleverandører hos Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS har vi et godt team med høy kompetanse.

– Konkretiseringsfasen har vært god, og nå ser vi frem til det videre samarbeidet med Nye Veier. Vi gleder oss til å ta fatt på et prosjekt som vil gjøre trafikken i området tryggere, og ellers komme samfunnet til gode, avslutter Roen.

Byggestart er anslått til vinteren 2020, og frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet. Veien skal stå ferdig sommeren 2022.

Les mer om prosjektet på nyeveier.no.