Nyheter // Anlegg

Vant Bane NOR-kontrakt i Drammen

BetonmastHæhre-selskapet Isachsen Anlegg har vunnet en ny jobb for Bane NOR.  Selskapet er tildelt kontrakten «UDK 27 – forberedende grunnarbeider tunnel» i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten er på 60 millioner kroner, og omfatter opparbeidelse av riggområder på fire steder.

– Vi er godt fornøyd med å få med Isachsen Anlegg på laget, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo.

– Deres tilbud var det beste, og det er en lokal bedrift som kjenner Drammen svært godt, og det er en kjempefordel for prosjektet, tilføyer Stormo.

Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, samt mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Hovedarbeidene begynner ikke før høsten 2019, men innen den tid skal det være gjort mange forberedelser. Kontrakten som nå er signert omfatter arbeider som etter planen starter opp høsten 2018.

– Mesteparten av denne kontrakten dreier seg om å opparbeide riggområder, sier Stormo.

– Det betyr å gjøre alt klart til hovedarbeidene starter opp. Selv om det ikke er et veldig stort oppdrag, så er det viktig at det blir gjort på en god måte, og innenfor tidsfristen. Det er jeg sikker på at Isachsen Anlegg får til.

Fornøyd entreprenør

– Vi er selvsagt veldig fornøyd med å få denne kontrakten, sier prosjektsjef Roger Kjenås i Isachsen Anlegg.

– Dette er et spennende prosjekt for Drammen, og for oss. Vi er en lokal bedrift som satser tungt i denne byen, så vi er veldig glade for å få være med.

Kontrakten omfatter arbeider på flere steder i byen. Det skal anlegges riggområder på Gulliksrud, Danserud, Austad og Sundhaugen. Enkelte av stedene vil riggområdene komme relativt tett innpå naboer, og Kjenås sier at dette er noe han er veldig bevisst.

– Vi skal ha et godt og tett samarbeid med Bane NOR. Når vi skal jobbe såpass tett på mennesker, så er det viktig at vi er samkjørte, og at vi ikke jobber på en måte som skaper unødig ulempe for naboene.

Bildet øverst: Fornøyde parter: Prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane NOR og Roger Kjenås, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.