Nyheter // Anlegg

Bygger sykkelvei i Oslo

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhres divisjon Anlegg, har vunnet oppdraget med å bygge 3,2 kilometer ny sykkelvei med fortau mellom Veitvet skole og Grorud stasjon i Oslo. Kontraktssummen er på ca. 51 millioner kroner.

Prosjektering og bygging

Kontrakten er en totalentreprise, der Isachsen vil stå for både prosjektering og bygging. Prosjekteringen skjer i samarbeid med Cowi. Byggherre er Statens vegvesen.

To menn som tar hverandre i hendene

Utbyggingssjef i Oslo, Anders Aaram, signerte kontrakten sammen med Ole Helge Steinsrud fra Isachsen Anlegg AS. Foto: Statens vegvesen

 

Viktig del av hovedsykkelveinettet

Sykkelveien er en viktig del av sykkelrute Østre Aker vei. Denne inngår i Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo, vedtatt i 1999 av bystyret. Veien skal være ferdig i november 2019.