Nyheter // Isachsen

BetonmastHæhre inngår anleggskontrakt med OBOS på Ulven verdt 168 millioner kroner

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhre-konsernet, har inngått en avtale med OBOS om oppgradering av gatetun, torg og kulvert på Ulven i Oslo. Kontrakten har en verdi på 168 millioner kroner.

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, sier Nils Smetbak, daglig leder i Isachsen. Det er spennende å få ta del i OBOS’ transformasjon av en hel bydel, som i dag bærer preg av industri, lager og logistikk. Vi er stolte av å ha fått tillit av OBOS til å utføre denne prestisjefylte jobben, tilføyer han.

Fornøyde med kontraktsignering. F.v.: Jon-Erik Lunøe, daglig leder i Ulven AS, og Nils Smetbak, daglig leder i Isachsen Anlegg AS.

 

Ulven-området skal oppgraderes fra å være et område dominert av industribebyggelse til å bli en moderne bydel med en stor andel boliger. Det er planlagt å bygge ca. 3 000 boliger og 200 000 kvadratmeter næring. Hele prosjektet på Ulven skal ha en gjennomtenkt, grønn tankegang. Det er snakk om en fullstendig transformasjon, som skal føre OBOS videre inn i det grønne skiftet.

Utbyggingen på Ulven innebærer transformasjon av et industriområde til et grønt og frodig boligområde.

 

Prosjektsjef infrastruktur i OBOS Ulven AS, Torgrim Dalseg, ser frem til å komme i gang med prosjektet:
– Isachsen Anlegg ble valgt for at de totalt sett leverte det beste tilbudet. De hadde god pris og gode løsninger for gjennomføring av de beskrevne arbeidene.

Arbeidene tar til i juni, og skal ferdigstilles høsten 2019.