Nyheter // Infrastruktur

BetonmastHæhre gjenåpner Sefrivatn pukkverk på oppdrag fra Bane NOR

BetonmastHæhre Anlegg AS har inngått kontrakt med Bane NOR om drift av Sefrivatn pukkverk i Grane i Nordland. Arbeidene inkluderer levering av pukk til Nordlandsbanen. Kontrakten har en verdi på 60 MNOK, og går i første omgang over fire år.

Sefrivatn pukkverk har vært ute av drift i flere tiår. Nyere undersøkelser viser at det er pukk av god kvalitet å hente i lavere deler av fjellet. Bane NOR har i tiden fremover stort behov for pukk i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på Nordlandsbanen.

BetonmastHæhre Anlegg AS er hovedentreprenør på Sefrivatn Pukkverk, og har ansvaret for prosjekt- og anleggsledelse, samt boring, sprengning og tilrettelegging av arbeidene. Arbeidene blir gjennomført i samarbeid med knuseentreprenøren Gunnar Holth Grusforretning AS, som har ansvaret for all knusing, sortering og lasting.

Gevinst både for økonomien og miljøet

Ved å gjenåpne Sefrivatn pukkverk forventes en økonomisk gevinst grunnet rasjonell drift og god kvalitet på pukken. I tillegg kommer miljøgevinst som følge av at man nå skal laste rett på tog, i motsetning til tidligere løsning med omlasting fra bil-båt-bil-tog. Utfordringer med finstoffer i ballastpukken forventes å bli betydelig redusert i forbindelse med færre omlastinger.

Effektiv bruk av masser

BetonmastHæhre har også arbeidene på den sørlige delen av E6 Helgeland sør, og arbeidene med ny E6 foregår bare et steinkast unna pukkverket.

– I tillegg til å levere pukk til Nordlandsbanen, vil vi kunne bruke masser som ikke egner seg til jernbanepukk som fyllmasse på E6-prosjektet, uttaler prosjektleder John Arvid Nordstrøm i BetonmastHæhre Anlegg.

– Å gjenåpne det gamle pukkverket er både økonomisk og miljøvennlig, og prosjektet er et godt eksempel på vinn-vinn for alle parter, avslutter Nordstrøm.

Kontrakten er uvanlig i form, ved at den er en kombinert tjeneste- og varekontrakt. I første omgang er kontrakten på 300.000 m3 pukk over 4 år, med opsjoner på ytterligere 8 år.

Tre menn ved bord på møterom
Fornøyd med avtalen, som må sies å være et eksempel på vinn-vinn for alle involverte parter, inkludert naturen. (F.v.) Albert Hæhre, daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg AS, Bane NORs områdedirektør Thor Brækkan og Roy Holth, daglig leder i Gunnar Holth grusforretning AS.