Nyheter // Infrastruktur

BetonmastHæhre skal utbedre Svalbard Globale frøhvelv

BetonmastHæhre Anlegg har vunnet konkurransen om å gjennomføre prosjektet med å utbedre Svalbard Globale frøhvelv, verdens største sikkerhetslager for frø. Arbeidene starter opp allerede i april.

– Vi er både stolte og litt ydmyke over å ha vunnet denne prestisjekontrakten. Vi ser frem til å kunne bidra på vår måte til å sikre matforsyningen til kommende generasjoner, sier Trond Simensrud, avdelingsleder i BetonmastHæhre Anlegg.

 

Verdens største sikkerhetslager for frø

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

Tekniske utbedringer

Etter ti års drift skal det nå utføres tekniske utbedringer, under ledelse av Statsbygg. Prosjektet inkluderer ny adkomsttunnel i betong, et servicebygg for å flytte nødstrøms- og kjøleaggregater og annet elektrisk utstyr som avgir varme ut av tunnelen, samt nødvendige sikrings- og styringssystemer. Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet til å kunne tåle et våtere og varmere klima i fremtiden.

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Regjeringen foreslår i en proposisjon til Stortinget en bevilgning for 2018 på 100 millioner kroner. Endelig ferdigstillelse av anlegget er beregnet til mai 2019.