Nyheter // Konsern

BetonmastHæhre 4. kvartal 2017 – Nedvurderinger i anlegg ga tap

BetonmastHæhre fikk et resultat før skatt på minus 132 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, viser foreløpige tall fra entreprenørkonsernet. Det svake resultatet skyldes i hovedsak to anleggsprosjekter som til sammen er nedvurdert med 246 millioner kroner. Nedvurderingene skyldes mer forsiktig vurderinger av uavklarte forhold mot byggherre.

«Resultatene innen anlegg er ikke tilfredsstillende. Vi tar nå ytterligere grep for å styrke fokus på prosjektene og risikostyring for raskest mulig å gjenopprette lønnsomhet,» sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Divisjon Anlegg fikk et resultat før skatt i fjerde kvartal på minus 240 millioner kroner, og et resultat for året på minus 206 millioner kroner.

Konsernets øvrige virksomheter går godt.

Divisjon Bygg leverte solid vekst i både inntekter og resultat. Resultat før skatt i kvartalet endte på 82 millioner kroner, tilsvarende en margin på 5,2 prosent. Resultat før skatt i fjerde kvartal 2016 var 43 millioner kroner. For året oppnådde divisjon Bygg inntekter på 5,2 milliarder kroner, opp fra 4,1 milliarder kroner i 2016. Resultat før skatt ble 213 millioner kroner, tilsvarende en margin på 4,1 prosent. Resultatet for 2016 var 170 millioner kroner.

Divisjon Eiendom og divisjon Sverige leverte også i tråd med forventningene med henholdsvis 15 og 22 millioner kroner i resultat før skatt for 2017.

Solid finansiell stilling

Samlet årsomsetning for konsernet var på proforma basis 9,7 milliarder kroner i 2017, en økning fra 8,5 milliarder kroner i 2016. Resultat før skatt endte på 37 millioner kroner, mot 332 millioner kroner i 2016.

Samlet ordrereserve for konsernet var ved årsslutt på 13,9 milliarder kroner, noe ned fra rekordnivået ved utgangen av tredje kvartal. I tillegg hadde konsernet en betinget ordrereserve på 4,0 milliarder kroner.

«Store deler av virksomheten går godt. Markedet er godt og vi har en solid ordrereserve, så nå er vårt fokus å skape resultater,» sier Evensen.

Konsernet har en solid finansiell stilling med en egenkapital på 3,3 milliarder kroner, og en kontantbeholdning på 1,1 milliarder kroner.

Konsernets samlede H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) var i fjerde kvartal 3,5, svakt opp fra 2,8 i foregående kvartal og 2,1 i fjerde kvartal 2016. Sykefraværet i kvartalet endte på 4,41 prosent, og for hele 2017 endte fraværet på 3,84 prosent.

Fullstendig rapport for fjerde kvartal og for 2017 med beskrivelse av resultater, virksomheter og planer vil bli lagt frem 9. mars.