Nyheter // Anleggsgartner

Steen & Lund AS bygger ny elvepromenade i Sandvika

Bærum kommune har skrevet kontrakt med BetonmastHæhre-selskapet Steen & Lund AS om bygging av elvepromenade gjennom Sandvika sentrum. Dette vil binde sammen Kadettangen og Andenæskvartalet med en 400 m lang promenade langs Sandvikselva. Kontraktssum er på om lag 80 MNOK.

Komplisert og krevende

Prosjektet vil gi flotte oppholds- og gangarealer av høy kvalitet, og vil sammen med den nye elveparken på Kadettangen gi området et betydelig løft. Arbeidene er komplisert og svært krevende, med fundamenteringsarbeider og betongkonstruksjoner ute i Sandvikselva. Bryggekonstruksjonen løper langs elva under fire eksisterende broer, og hele promenaden strekker seg fra Rigmorbrygga i sør til Andenæskvartalet i nord.

– Prosjektet er svært komplisert og krevende. Det liker vi. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende prosjekter i Drammen og Holmestrand, og ser frem til å sette i gang, sier en fornøyd Pål Lund, adm.dir. i Steen & Lund AS. I fjor skiftet Steen & Lund AS for øvrig eiere, og er nå en del av anleggsdivisjonen til BetonmastHæhre AS.

– Med våre dyktige mannskaper, erfaringer fra tidligere prosjekter og støtte fra ressurspersoner i BetonmastHæhre-konsernet har vi stor tro på at vi sammen med Bærum kommune skal få til et godt prosjekt som vil glede mange i årene som kommer, avslutter Lund.

Prosjektet Sandvika elvepromenade er inndelt i tre soner. Sambruksgate, møbleringssone og en trebrygge i to til tre nivåer for å øke tilgjengelighet til elva. I sambruksgate skal teknisk infrastruktur legges om og utvides. Bryggekonstruksjonen skal bestå av betongelementer montert på stålkjernepeler i elven. Dette skal delvis prosjekteres av leverandør, men kontrakten er en generalentreprise. Møbleringssone strekker seg på begge sider av sambruksgate langs hele anleggsområdet.

I prosjektet skal det graves ut ca. 8000 m3 masser og tilføres tilsvarende nye masser. Det skal legges 3500 m2 tredekker, monteres 2500 tonn dekker av betongelementer og utføres en rekke betongkonstruksjoner og øvrige anleggsgartnerarbeider. Prosjektet gjennomføres i to faser, hvor fase 2 er en opsjon for Bærum kommune. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2019.

Sandvika elvepromenade er planlagt og prosjektert av Dronninga Landskap AS og Structor Oslo AS.

Bilde av menn ved signering av kontrakt

Fra venstre: Per-Olav Ruud, kalkulasjonsleder i Steen & Lund AS, Pål Lund, daglig leder i Steen & Lund AS, Johan Steffensen, prosjektdirektør i Bærum Kommune, Arthur Wøhni, kommunaldirektør samfunn i Bærum kommune og Ole Johan Røstvold, prosjektleder i Bærum kommune.