Nyheter // Konsern

Digitalisering i BetonmastHæhre

BetonmastHæhre jobber kontinuerlig med digitalisering og er med i utviklingen av de muligheter og fordeler digitalisering gir. Konsernet prøver ut nye teknologier på mange områder, og implementerer nye løsninger der det er hensiktsmessig.

Satsingen på digitalisering vises blant annet ved at BIM brukes aktivt i mange deler av konsernet, både i planlegging og gjennomføring av prosjekter, men også i arbeidet med dokumentasjon.

Tidligfase

I et prosjekts tidligfase brukes BIM blant annet til kalkulasjon og anbudsregning for å beregne kostnader og innkjøp. Det er også et nyttig verktøy i samarbeidet med oppdragsgiveren. En BIM-modell viser bedre hva som er tenkt, og gjør det lettere for alle parter å forstå hva oppdraget går ut på. Dermed unngås misforståelser, og det er langt lettere å bli enige.

BIM i prosjektering

BIM i prosjekteringen bidrar til at alle detaljene blir mer riktige allerede fra starten. Alle fagene i prosjektering legges inn i den samme BIM-modellen, slik at alle fagene ser hverandres planer og lettere kan analysere og ta hensyn til de andre fagene. I byggdivisjonen skannes også bygg for å lage en BIM-modell.

Visuelle bilder gir bedre forståelse

Ute i produksjonen gir BIM også fordeler ved at modellen sier mer enn tradisjonelle tegninger, og dermed er det lettere å se hva som er tenkt. BIM gir visuelle bilder av prosjektet, og gir mindre rom for misforståelser. Siden fagene har sett hverandre i BIM-modellen under prosjekteringen, er det også sjeldnere at problemer må løses underveis. Det gir besparinger både i tidsbruk og materiell, samtidig som løsningene blir bedre.

Forenkler bestillinger

BIM gir også besparinger i og med at det blir lettere å hente ut riktige mengder og bestille materialer rett fra modellen. Et eksempel er at det bestilles leilighetsforpakninger, slik at pakker med riktig antall dører merkes ferdig fra leverandør, og kan settes ut ved hver leilighet i et boligprosjekt.

Synergi mellom BIM og miljø

I divisjon bygg meldes det om at BIM i prosjektering gir fordeler ved at en god modell gjør at byggingen blir riktig første gang, slik at man dermed unngår unødvendig avfall. BIM gjør det også lettere å bestille ferdig kappede materialer, og dermed få riktig mengde. Dette gir fordeler både når det gjelder avfall og økonomi. Dette kommer i tillegg til fordelen ved å bruke mindre mengder papir til utskrift av tegninger.

BIM og HMS

Også i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet brukes BIM til å synliggjøre risikoområder. I modellen legges det inn såkalte fareidentifikatorer, og forslag til tiltak.

Bruk av Ipad

Ute på byggeplassene er anleggsledelsen utstyrt med blant annet iPad. Dermed har de til enhver tid oppdaterte tegninger tilgjengelig. Også RUH (rapport om uønskede hendelser) legges inn på iPaden, slik at dette kommer inn i logger som igjen kan brukes i HMS-arbeidet til å analysere og forhindre uønskede hendelser og ulykker.

Egenutviklede BIM-kiosker

BetonmastHæhre har lenge brukt BIM-kiosker ute i prosjektene både i bygg- og anleggsdivisjonen. Nytt i 2017 er egenutviklede BIM-kiosker der skjermen ute på byggeplassen fungerer kun som en skjerm, mens programvaren ligger sentralt på en server. Dette gir fordeler blant annet ved at det er enkelt å koble opp, det er kostnads- og plassbesparende samt at programvaren alltid er oppdatert med siste versjon. BIM-kioskene fungerer også som informasjonsskjerm, blant annet om HMS og andre temaer på byggeplassen.

Papirløst prosjekt – det første i Norge?

Mange snakker om det papirløse samfunn. På prosjekt Smibelg og Storåvatn kraftverk i Nordland bygger BetonmastHæhre Divisjon infrastruktur et helt kraftverk uten en eneste tegning. Her brukes kun BIM, både for fjell- og byggetekniske arbeider. Blant annet gir dette store kostnads- og miljøbesparelser i forhold til alle tegningene som ellers skulle vært produsert.

I tillegg til 3D, bruker BetonmastHæhre også BIM til planlegging (4D) og kost (5D).

Aktiv bruk av droner for kartlegging av terreng

I Divisjon infrastruktur brukes droner blant annet til kartlegging av terrenget før arbeidene med veibygging starter. Virksomheten er godkjent for høyeste operatørkategori, såkalt RO3, og har over 30 droner til disposisjon.

Terrenget kartlegges ved hjelp av drone og fotogrammetri. Dette gjør det mulig å vurdere grunnforholdene og finne ut hvor mye og hvilke typer masser det dreier seg om. Kartleggingen i forkant gjør det lettere å planlegge og effektivisere selve arbeidet, slik at tidsplanene overholdes.

Maskinstyring med centimeterpresisjon

Anleggsdivisjonen bruker også digitalisering i form av maskinstyring, der 3D-modeller gjør at maskinene styres med centimeterpresisjon. Det er imponerende hvordan store maskiner styres med stor nøyaktighet i terrenget. Særlig har Divisjon infrastruktur ved Hæhre Entreprenør lenge vært kjent som spesialister på dette.

Utvikling av maskiner

Fremdeles leder Divisjon infrastruktur i BetonmastHæhre an utviklingen av dette med maskinstyring. Spesielt har tunnelriggene tett samarbeid med ledende leverandører av databaserte styrings- og overvåkingssystemer for borerigger i gruve- og tunnelvirksomhet. Sammen utvikler de verktøy for effektiv og kostnadsbesparende tunnelboring.

BetonmastHæhre satser på BIM og digitalisering

I Divisjon anlegg tar selskapet Zenith Survey seg av alt som kan koordinatfestes, herunder BIM og maskinstyring.

For å få til effektiv bruk av fordelene med BIM i prosjektene, er det ansatt flere BIM-ansvarlige både sentralt og ute i selskapene og prosjektene.

Den samlede digitale kunnskapen i konsernet gir BetonmastHæhre en fordel i den digitale hverdagen.