Nyheter // BetonmastHæhre Innlandet

Innlemming av Tronrud-selskaper i eksisterende BetonmastHæhre-selskaper

Tronrud Mjøsbygg

Innlemmingen av Tronrud Mjøsbygg i BetonmastHæhre Innlandet kommer som en naturlig følge av at virksomhetene deler geografisk område.

– Med dette styrker vi konsernets satsing i Lillehammer og Gjøvik-regionen, sier Peter Sandrup, leder for BetonmastHæhres byggdivisjon. BetonmastHæhre Innlandet har lenge hatt et strategisk mål om å vokse i Lillehammer-området. Nå har vi fått ytterligere et bein innenfor i det vi anser som et spennende område.

Tronrud Anlegg

Tronrud Anlegg blir en egen del av Isachsen, som igjen inngår i BetonmastHæhres nye divisjon Anlegg.

– Med sammenfallende virksomhetsområde er det naturlig at Tronrud Anlegg blir en del av anleggsfirmaet Isachsen. Vi er trygge på at dette blir en god løsning, uttaler Albert Hæhre, leder for divisjon Anlegg i BetonmastHæhre.

Innlemming av Tronrud Byggs Romerikeavdeling kommer som en naturlig følge av at BetonmastHæhre Romerike allerede er godt etablert i dette området.

Organisatorisk er endringen allerede iverksatt, mens den formelle endringen gjennomføres fra 01.10.2017.

Bilde: Ny profil hos BetonmastHæhre Innlandet på Lillehammer (tidligere Tronrud Mjøsbygg) (Foto: Profil Grafisk)