Nyheter // Infrastruktur

Nye Veier-jobb for BetonmastHæhre

Styret i Nye Veier AS har tildelt Hæhre Entreprenør AS entreprisen for oppgradering og bygging av nye tunnelløp i forbindelse med ny E18 Langangen–Rugtvedt.

Oppgradering av Kjørholt og Bamble

Prosjektet omhandler oppgradering av Kjørholt og Bamble tunneler, og sprengning av nye parallelle løp. Prosjektet er en del av den helhetlige E18-utbyggingen gjennom Telemark. Kontraktssummen er på 624,8 millioner kroner.

Maksimal score hos Nye Veier

Hæhre leverte tilbudet, og oppnådde maksimal score i evalueringen av organisering, samfunnsansvar, HMS/YM, gjennomføringsevne og fremdriftsplan (40 av 40 mulige poeng).

Kjørholt og Bamble tunneler ble stengt 21. april, og Nye Veier startet raskt opp med forberedende arbeider som omfattet blant annet demontering av elektroutstyr.

Nye Veier påtok seg prosjektet i styrevedtak 24. januar 2017 etter anmodning fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprisekontrakt. Anleggsperioden er ventet å vare frem til høsten 2018. E18 vil være stengt i den perioden tunnelrehabiliteringen og sprengning av nye tunnelløp pågår.

Les mer om prosjektet.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>