Nyheter // Anlegg

Stor utemiljøkontrakt til BetonmastHæhre-selskaper

Isachsen Anlegg og Steen & Lund i BetonmastHæhre-konsernet har vunnet kontrakt på Tinghuset–Tullins gate i Oslo. Kontrakten er en samspillsentreprise på 300 MNOK.

Tinghuset–Tullins gate, Trikkeinfrastruktur og byfornyelse

I 2015 utlyste Oslo Kommune ved Bymiljøetaten (BYM) oppdraget «Tinghuset–Tullins gate, Trikkeinfrastruktur og byfornyelse». Forprosjektkontrakten gikk til et arbeidsfellesskap bestående av Isachsen Anlegg og Steen & Lund. Etter en lengre prosjekteringsperiode ble det nylig klart at samspillsentreprenøren også tildeles kontrakten for utførelse. Torsdag 2. juni var det duket for signering. Til stede var direktør Pål Lund fra Steen & Lund og assisterende daglig leder i Isachsen, Anders Høiback.

Prosjektet ferdig i 2020

Aktørene i prosjektgruppen i oppdraget Tinghuset–Tullins gate karakteriserer samspillsmodellen og den etterfølgende prosjekteringsprosessen som svært vellykket. De mener Oslo-befolkningen har mye å glede seg til når prosjektet står ferdig i 2020.

– Samspillskonseptet kjennetegnes av at en totalentreprenør bringes tidligere inn i prosjektet enn ved mer tradisjonelle gjennomføringsformer, forklarer Anders Høiback. – På den måten tilføres prosjektet alle parters erfaring og kompetanse på et tidlig stadium. Vi har bare lovord om arbeidsformen.

Sikkerhet, effektivitet og miljøvennlighet

Bak Bymiljøetatens investering ligger et ønske om å skape et sikrere, mer effektivt og ikke minst mer miljøvennlig transportsystem. I oppdragsbeskrivelsen påpekes det at det skal etterstrebes en universell utforming av omgivelsene. Med anleggsgartner-aner helt tilbake til 1981 føler Steen & Lund seg godt rustet for å bidra til å skape trivelige og innbydende uterom langs og rundt den aktuelle oppdragsaksen.

– Helheten er viktig, påpeker Pål Lund. – Levende og attraktive utemiljøer er en vesentlig del av brukernes totalopplevelse. I Tinghuset–Tullins gate-jobben er disse aspektene godt ivaretatt, og vi gleder oss til å bidra til at ambisjonene realiseres.

Omfattende oppgradering

Blant hovedelementene i prosjektet inngår 1.250 meter dobbeltspor, hvorav 700 er permanent og 300 meter enkeltspor. Det kommer også to helt nye trikkevendepunkter, samt oppgradering av VA både i Tullins gate og Rosenkrantz gate. For hele den permanente traseen kommer det en ny overvannsløsning og full opprustning av fortau og plasser i henhold til Estetisk Plan.

Oppstart er 6. juni og prosjektet skal stå ferdig i første kvartal 2020.

Bilde: Fra venstre Adm. Dir. Steen & Lund AS Pål Lund, prosjektleder BYM Ida Øvren, Direktør Prosjektdivisjon BYM Siv Rønneberg og assisterende daglig leder Isachsen Anlegg AS Anders Høiback