Nyheter // Infrastruktur

BetonmastHæhre bygger E6 Kolomoen–Arnkvern for Nye Veier

Storkontrakt

Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør. Kontrakten beløper seg til 1.812 MNOK eks. mva.

Firefelts motorvei ferdig i 2020

Strekningen er 19 kilometer lang, og skal bygges som firefelts motorvei. Kolomoen–Kåterud åpner sommeren 2019, mens strekningen videre nordover gjennom Åkersvika og fram til Arnkvern åpner sommeren 2020.

Les mer om saken på bygg.no.