Nyheter // Steen & Lund

BetonmastHæhre kjøper anleggsgartner Steen & Lund AS

BetonmastHæhre har inngått avtale om kjøp av Norges største anleggsgartnerselskap Steen & Lund AS. Oppkjøpet tilfører 500 MNOK i omsetning, og styrker BetonmastHæhre som en av Norges største og mest komplette bygg- og eiendomsaktører.

Kompletterende virksomhet

Anleggsgartner Steen & Lund vil være kompletterende til BetonmastHæhres øvrige virksomhet. Virksomhetene kjenner hverandre godt gjennom nært samarbeid på flere prosjekter og gjennom arbeidsfellesskap.

Går inn på eiersiden

Dagens eiere i Steen & Lund går inn på eiersiden i BetonmastHæhre. BetonmastHæhre blir etter gjennomføringen av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen i april et av Norges største entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet vil få over 2.300 medarbeidere, og omsetningen i 2017 vil ligge på rundt 9 milliarder kroner.

Steen & Lund

Steen & Lund holder til i Lier, Sandefjord og Geilo. Selskapet utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg for private, offentlige, institusjoner, borettslag og næringsliv over hele Østlandet. Selskapene har rundt 200 ansatte, og forventer å omsette for 500 millioner kroner i 2017.

Avtalen ble signert mandag morgen. Endelig avtale betinger en verifisert due diligence-prosess og samtykke fra Konkurransetilsynet.

Bilde: Svein Erik Bjerkrheim, organisasjonsdirektør Steen & Lund (f.v.), Fridtjof Myhrene, prosjektleder og medeier i Steen & Lund, Jørgen Evensen, konsernsjef Betonmast og Pål Lund, adm. direktør Steen & Lund.