Nyheter // Bygg

Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen fusjonerer

Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen har besluttet å fusjonere. Det sammenslåtte selskapet vil bli blant Norges største bygg- og anleggsentreprenører med over 2.200 ansatte og en forventet samlet årlig omsetning på om lag 9 milliarder kroner i 2017.

BetonmastHæhre blir det nye navnet

Konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen, skal lede det nye selskapet som skal hete BetonmastHæhre.

– Betonmast og Hæhre Isachsen vil sammen danne ett av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Sammenslåingen er en offensiv satsing som legger til rette for økt vekst og lønnsomhet, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Betonmast er et av Norges raskest voksende entreprenørselskaper med rundt 800 ansatte, og en omsetning i 2016 som vil være på over 4,3 milliarder kroner.

Hæhre Isachsen Gruppen er resultatet av sammenslåingen mellom Hæhre, en av Norges største aktører innen vei- og anleggsutbygging, og Isachsen, som er en stor regional entreprenør i det offentlige og private anleggsmarkedet. Gruppen omsatte samlet i 2016 for over 3,8 milliarder kroner, og har over 1.350 ansatte.

Vekstambisjoner

– Betonmast og Hæhre Isachsen kompletterer hverandre på en god måte, og vårt mål er å etablere en virksomhet som kan ta på seg enda større oppdrag og være enda mer konkurransedyktig i både det norske og det nordiske markedet. Vi har betydelige vekstambisjoner innen bygg og anlegg, og denne sammenslåingen vil styrke oss i konkurransen om nye oppdrag, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Gjennomføring

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av en tilfredsstillende due diligence og godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Transaksjonen ventes sluttført i løpet av april 2017.